WARSZTATY FILMOWE

W dniach 10-12.06.2024 odbyły się polsko - niemieckie warsztaty filmowe dla młodzieży, będące pierwszym z zaplanowanych działań w ramach realizowanego projektu pt. Kultura Koło Brzegu/Kultur in Ufernähe finansowanego z Funduszu Małych Projektów - Program Współpracy INTERREG VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021 - 2027.

Do udziału w projekcie zaproszona została młodzież ze szkoły gimnazjalnej z Barth oraz młodzież działającą w Sienkiewicz TV w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i uczniowie klasy o profilu technik reklamy Zespółu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Warsztaty odbywały się w Laboratorium Kultury ADEBAR, gdzie młodzi ludzie z Polski i Niemiec pod okiem eksperta – producenta filmów reklamowych, pana Macieja Bielińskiego, mieli okazję poznać techniki realizacji spotów reklamowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak tworzyć scenariusze filmowe, jak w ciekawy sposób prowadzić ujęcia, jak operować światłem, jak dobrać odpowiednią muzykę. Zdobytą wiedzę wykorzystali planując i tworząc własne filmy promocyjne.

Dzięki zajęciom integracyjnym oraz wspólnej grze terenowej, połączonej ze zwiedzaniem miasta młodzież z Kołobrzegu i Barth miała okazję się poznać, wymienić doświadczenia oraz sprawdzić własne kompetencje językowe oraz rozwinąć swój warsztat filmowy.


Vom 10. bis 12. Juni 2024 fanden polnisch-deutsche Filmworkshops für Jugendliche statt, als erste der geplanten Aktivitäten im Rahmen des laufenden Projekts „ Kultura Koło Brzegu/Kultur in Ufernähe gefördert aus dem Kleinprojektefonds - INTERREG VI A Kooperationsprogramm Mecklenburg Vorpommern/Brandenburg/Polen 2021 - 2027.

Zur Teilnahme an dem Projekt wurden Jugendliche der Gymnasialschule aus Barth und junge Mitarbeiter von Sienkiewicz TV der Henryk Sienkiewicz Oberschule und Schüler der Klasse für Werbetechnik der Emilia Gierczak Wirtschafts- und Hotelfachschule in Kołobrzeg eingeladen.

Die Workshops fanden im Kulturlabor ADEBAR statt, wo junge Menschen aus Polen und Deutschland unter der Aufsicht vom Experten – Werbefilmproduzent, Herrn Maciej Bieliński – die Techniken zur Produktion von Werbespots erlernen konnten. Die Teilnehmer des Workshops lernten, wie man Drehbücher erstellt, wie man interessante Aufnahmen macht, wie man mit Licht arbeitet und wie man die richtige Musik auswählt. Das erworbene Wissen nutzten sie zur Planung und Erstellung eigener Werbevideos.

Dank Integrationsaktivitäten und einem gemeinsamen Stadtrallye verbunden mit einem Stadtrundgang hatten Jugendliche aus Kolberg und Barth die Möglichkeit, sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen, ihre Sprachkenntnisse zu testen und ihre Filmkenntnisse auszubauen.