Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - kawiarnia w RCKu.