Za nami niezwykłe warsztaty filmowe, które skierowane zostały do odbiorców w wieku od 7 do 100 lat. Pokłosiem warsztatów są filmy dedykowane, na które serdecznie zapraszamy.

W plenerowej scenerii oraz w Regionalnym Centrum Kultury o filmie "wczoraj i dziś" rozmawiali Małgorzata Maj i Andrzej Kisiel. Warto zapoznać się z gamą tematyczną dedykowaną uczestnikom warsztatów. Nasi krytycy filmowi w odniesieniu do uniwersalnych tematów życia (jedzenie, zwierzęta etc...) przedstawiają filmy, które warto obejrzeć, do których warto wrócić albo... odkryć na nowo.

Projekt jest dofinansowany przez UE z środków EFRR oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandemburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Muzyka w filmie

 Zwierzęta w filmie

A może morze?