Za nami niezwykłe wydarzenie. 3 dniowe warsztaty online z pracownikami technicznymi Regionalnego Centrum Kultury. Uczestnikami warsztatów były osoby z Barth oraz Miasta Kołobrzeg.

Podczas zajęć można było dowiedzieć się nowości technicznych z świata kina, zobaczyć sale kino operatora Regionalnego Centrum Kultury, zajrzeć do starych przebojów kinowych i dowiedzieć się o przełomowych datach w historii kina.

Mimo barier językowych wspólne pasje pozwoliły na działanie w ramach projektu. Udało się stworzyć dwa projekty filmowe w ramach ćwiczeń. Kolejnym elementem zadania były zajęcia z Fotografii poklatkowej opierającej się na seriach setek lub nawet tysięcy zdjęć, które są powtarzane w sekwencji. Skutkuje to powstaniem filmu ukazującego przyspieszony upływ czasu.

Film "Zabijamy wirusy" przygotowane przez polskich Uczestników oraz Film "Europa" przygotowane przez Uczestników warsztatów z Niemiec. Pokłosiem działań stały się również filmy edukacyjne, które skierowane zostaną do Szkół oraz Instytucji Kultury. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Film - und Zeitraffer-Workshops.

Ein erstaunliches Ereignis liegt hinter uns. 3-tägige Online-Workshops mit technischen Mitarbeitern des Regionalen Kulturzentrums. Die Teilnehmer der Workshops waren Menschen aus Barth und der Stadt Kołobrzeg.


Animacja pt. "Zabijamy wirusa"

 Animacja pt. "EU"