Warsztaty filmowe w ramach projektu: "Polsko - niemiecka cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu".

W ramach projektu "Polsko niemiecka cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu." odbył się cykl warsztatów filmowych skierowanych do naszych partnerów. W wydarzeniu online prowadzonym przez pracowników Regionalnego Centrum Kultury wzięło udział 25 osób z Miasta Barth.

Całość warsztatów z tego cyklu wieńczy projekt filmowy skierowany do mieszkańców Miasta Barth oraz Miasta Kołobrzeg.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów).