Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zakończyło realizację świątecznych warsztatów online przy współpracy z ogólnopolskim Radio Tok.Fm w ramach projektu: "Polsko-niemiecka cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu".

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Pomerania. Celem programu jest rozwijanie różnych gałęzi kultury w sieci, ta łącząc pokolenia i narodowości tworzy międzynarodowy dialog bez barier. Projekt skierowany jest do młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz Barth. Uczestnicy warsztatów radiowych z Niemiec (mieszkańcy Miasta Barth) i z Polski (mieszkańcy Miasta Kołobrzeg) przez tydzień spotykali się z dziennikarzami Tok.fm online przed ekranami monitorów i smartfonów.

Zajęcia były prowadzone z studia nagrań radia Złote przeboje i tok.fm. W ramach zajęć każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się jak wygląda praca dziennikarza, zwiedzili studio w formie spaceru z kamerką, pisali scenariusze i poznali najciekawsze radiowe wpadki udokumentowane na antenie, uzyskali kompleksową wiedzę na temat urządzeń oraz produkcji programów. Każdy Uczestnik upominki drogą pocztową, zaświadczenie uczestnictwa oraz możliwość zwiedzenia siedziby stacji po zdjęciu obostrzeń związanych z trwającą epidemią COVID -19.

Jednocześnie warsztaty były formą spotkania pokoleń bez barier wieku, narodowości, za co serdecznie dziękujemy prowadzącym Markowi Chlawieczowi oraz Katarzynie Giedrojć. Stworzyli program dostosowany do potrzeb seniorów i młodzieży, Niemców i Polaków. Ewaluacją projektu było stworzenie wspólnego spotu i podcastu dedykowanego projektowi. Całość merytorycznie opracowana przez uczestników warsztatów oraz Dziennikarzy to profesjonalnie stworzone działanie. Emisja od piątku i przez cały najbliższy tydzień na antenie Tok.fm.

Na kolejne warsztaty online zapraszamy w styczniu. W ramach projektu "Polsko-niemiecka cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu" tym razem zabierzemy Uczestników w niezwykły świat animacji i filmu.

Zapisy ruszają od 10 stycznia 2021.

Więcej na: www.rck.kolobrzeg.eu - zakładka: Pomerania Kultura z dostawą do domu lub kontaktując się z koordynatorem projektu pod nr 530548548. Pytania można kierować również na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Das Regionale Kulturzentrum in Kołobrzeg hat im Rahmen des Projekts: "Polnisch-deutscher Cyberspace ohne Grenzen. Kultur mit Hauszustellung" die Durchführung von Online-Workshops zu Weihnachten in Zusammenarbeit mit dem landesweiten Radio Tok.Fm abgeschlossen.

Das Projekt wird vom Pomerania Small Projects Fund kofinanziert. Ziel des Programms ist es, verschiedene Kulturzweige im Netzwerk zu entwickeln, die durch die Verbindung von Generationen und Nationalitäten einen internationalen Dialog ohne Hindernisse schaffen.

Das Projekt richtet sich an junge Menschen, Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Städten Kołobrzeg und Barth. Eine Woche lang trafen sich Teilnehmer von Radioworkshops aus Deutschland (Einwohner der Stadt Barth) und Polen (Einwohner der Stadt Kołobrzeg) online mit Tok.fm-Journalisten vor Monitoren und Smartphones. Die Kurse wurden vom Tonstudio des Radios Złote Przeboje und von tok.fm durchgeführt. Im Rahmen des Unterrichts konnten alle Interessierten lernen, wie die Arbeit eines Journalisten aussieht, sie besuchten das Studio in Form eines Spaziergangs mit einer Webcam, schrieben Skripte und lernten die interessantesten in der Luft dokumentierten Radio-Pannen kennen. Sie erhielten umfassendes Wissen über Geräte und Programmproduktion. Jeder Teilnehmer erhält Geschenke per Post, eine Teilnahmebescheinigung und die Möglichkeit, das Hauptquartier der Station zu besuchen, nachdem die Einschränkungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Epidemie aufgehoben wurden. Gleichzeitig waren die Workshops eine Form des Treffens von Generationen ohne Alters- und Nationalitätsbarrieren, für die wir Marek Chlawiecz und Katarzyna Giedrojć danken möchten. Sie erstellten ein Programm, das auf die Bedürfnisse von Senioren und Jugendlichen, Deutschen und Polen zugeschnitten ist.

Die Bewertung des Projekts war die Erstellung eines gemeinsamen Spots und Podcasts für das Projekt. Der gesamte Inhalt, der von Workshopteilnehmern und Journalisten entwickelt wurde, ist eine professionell erstellte Aktion. Ausstrahlung ab Freitag und in der nächsten Woche auf Tok.fm.

Wir laden Sie zum nächsten Online-Workshop im Januar ein. Im Rahmen des Projekts "Polnisch-deutscher Cyberspace ohne Grenzen. Kultur mit Hauszustellung" entführen wir die Teilnehmer diesmal in die außergewöhnliche Welt der Animation und des Films. Die Registrierung beginnt am 10. Januar 2021. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.rck.kolobrzeg.eu / tab: Pomerania Kultura z dostawą do domu oder durch Kontaktaufnahme mit dem Projektkoordinator unter 530 548 548.

Fragen können auch an die Adresse gesendet werden: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.