Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu poprowadzi bezpłatne warsztaty online w ramach projektu "Cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu". Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół i placówek oświatowych.

Cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu” to cykl 20 lekcji w formie zapisu audio-video dla dzieci i młodzieży wraz z opisem zajęć w formie pdf. Warsztaty będą dotyczyły różnych form sztuki. Każdy film to pokaz techniki i formy wykonania, a także zasady tworzenia dzieła od początku do końca.

Przyjazna forma odbioru oraz łatwo dostępne materiały wykonania pozwolą każdemu uczestnikowi stworzyć pracę od prostych rysunków po zaawansowane rzeźby. Warsztaty z rysunku poprowadzi Rajmund Rabko. Warsztaty online mogą stanowić uzupełnienie programu nauczania. Pomagają rozwinąć zainteresowania i pobudzają kreatywność. Jest to ciekawy sposób aby twórczo przeprowadzić lekcje, np. języka polskiego czy wiedzy o kulturze. Jako uzupełnienie zajęć, dla osób chętnych, zapraszamy również na warsztaty indywidualne prowadzone przez rysowników poprzez program Skype.

Celem warsztatów jest propagowanie postawy opartej na świadomym i kreatywnym korzystaniu z zasobów internetu w procesie edukacji kulturalnej poprzez umożliwienie jak najszerszemu gronu odbiorców, bezpłatnego, uczestnictwa w zajęciach artystycznych.

Celem jest również upowszechnianie i promowanie dorobku kultury oraz stwarzanie warunków do kształtowania postawy otwartości w życiu społecznym, która łączy pokolenia, narodowości i tworzy dialog bez barier - mówi Rajmund Rabko, animator prowadzący działania.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły pod numerem telefonu 530 548 548 oraz na stronach: www.rck.kolobrzeg.eu | profilu facebookowym Regionalnego Centrum Kultury.

Warsztaty artystyczne - Kultura z dostawą do domu