Chór PIONIER

Z inicjatywy Klubu Pioniera w marcu 1984 r. został założony Chór "Pionier" założycielem i kierownikiem był muzyk Henryk Zaremba, który stworzył na jego potrzeby wiele piosenek.

Pierwsze stroje otrzymaliśmy ze Spółdzielni Włókienniczej "Weneda" i ówczesne władze miasta. Pierwszy koncert w 39 rocznicę Walk o Kołobrzeg, śpiewało 8 pań, członkowie Klubu. Śpiewano podczas uroczystości miejskich, jak również dla gości przebywających w ośrodkach sanatoryjno - wczasowych. W maju 1996 r nastąpiła reorganizacja, przy emerytach i rencistach pod kierownictwem Henryka Zaręby powstał Chór "Jedność".

Napotkano na trudności, jednak dzięki zaangażowaniu pierwszych członkiń chóru na rzecz kontynuacji jego działalności udało się chórowi utrzymać go w strukturze Klubu Pioniera. Kierownikiem organizacyjnym została, pełniąca te funkcję społecznie, przewodnicząca Klubu Pioniera Krystyna Gawlik, kierownikiem muzycznym Bogdan Głuszkowski, wówczas pracownik MOK w Kołobrzegu.

W tych trudnych chwilach życzliwym wsparciem służyły władze miasta, Wydział Kultury Urzędu Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury. Nie sposób pominąć wszelkiej pomocy ówczesnego Prezesa KTSK Jacka Klimżyńskiego.

Pierwsze próby odbywano w Muzeum, a wnet udostępniono salę koncertową Ratusza, gdzie odbywają się one do dziś. Od 2005 roku chór kontynuował swoją działalność w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu, w 2009 roku przekształconego w Regionalne Centrum Kultury, funkcjonując nieustannie pod patronatem Stowarzyszenia Klubu Pioniera.

Obecnie w szeregach chóru usłyszeć można zarówno członków Klubu Pioniera, którzy mimo mijającego czasu nadal spotykać się chcą na próbach i śpiewać na koncertach, jak i jego sympatyków. W ciągu zbliżającego się Jubileuszu 30-lecia lat swojego istnienia chór zjednał sobie wielu przyjaciół, pozyskał sponsorów, na stałe wpisał się w kalendarz kultury naszego miasta.

W jego wykonaniu usłyszeć można wiele: piosenek pionierskich z Kołobrzegiem w roli głównej, jak również marynistycznych, patriotycznych, ludowych i In. Koncertuje on głównie dla miasta jak i dla publiczności Uzdrowiska, bierze udział we wspólnych koncertach chórów i wojewódzkich przeglądach amatorskich twórczości seniorów.

Chór śpiewał w akcji charytatywnej "BITWA na KAROKE" - cel szlachetny - pomoc dla chorych dzieci. Otrzymaliśmy od organizatora Regionalnego Centrum Kultury wyróżnienia. Wyróżnienie i Puchar otrzymał chór również za udział w sierpniu 2013 r. w II PREZENTACJI PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ w Koszalinie. Rok 2014 jest zarówno dla chóru jak i Klubu Pioniera szczególnie ważny, ze względu na dostojną rocznicę podwójnego Jubileuszu XXXV lecia Klubu i XXX-lecia Chóru " Pionier".

Chór "Pionier" jest w posiadaniu wielu nagrań na płytach z tras koncertowych. Długoletnim kierownikiem muzycznym jest Krzysztof Subocz, kierownikiem organizacyjnym od maja 1996 roku jest Krystyna Gawlik - Przewodnicząca Klubu Pioniera. Od roku instruktorem wokalnym jest Jola Wójcik - Oszmaniec.