Oferta pracy - specjalista ds. księgowych

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: specjalista ds. księgowych.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Specjalista ds. księgowych
 • RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
 • WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
 • WYMAGANIA
  • Wykształcenie min. średnie w obszarze finansów lub rachunkowości;
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w księgowości;
  • Mile widziana znajomość programu księgowego Symfonia;
  • Bardzo dobra znajomość UoR oraz aktualnych przepisów podatkowych.
  • Atutem będzie znajomość przepisów prawa pracy i obsługi programu Comarch ERP Optima – Kadry i płace;
  • Dodatkowe:
   • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sprawne oraz dokładne wykonywanie powierzonych zadań
   • Wysoka samodzielność, systematyczność
   • Umiejętność pracy w zespole
 • KRYTERIA OCENY
  • Przygotowanie merytoryczne
  • Umiejętność autoprezentacji
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
  • Księgowanie dokumentów finansowych w systemie księgowym Symfonia;
  • Kontrola i uzgodnienia zapisów na kontach księgowych;
  • Nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów;
  • Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
  • Weryfikacja stanu rozrachunków kontrahentów;
  • Weryfikacja i uzgadnianie sald;
  • Wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży;
  • Wypełnianie sprawozdań GUS;
  • Współudział w procesie zamykania miesiąca i sporządzania sprawozdań finansowych;
  • Ścisła współpraca z Główną księgową;
  • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • C.V.
  • List motywacyjny
  • Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
  • Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy
  • Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Termin składania ofert do dnia: 05.04.2024r. do godz. 15.00
 • Miejsce składania ofert:
  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. księgowych.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.