O Europejskiej Stolicy Kultury w RCK

W sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta odbyła się oficjalna prezentacja projektu Europejska Stolica Kultury Kołobrzeg 2029. Podczas wieczoru zaprezentowano logo kołobrzeskiej kandydatury oraz podsumowano dotychczasowe działania Kołobrzegu jako miasta kandydackiego. Nasze hasło to "I sea you - Widzę Cię, Ja, Morze, Ty".

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła prezydent Anna Mieczkowska.

Autorzy kołobrzeskiej aplikacji: pisarka Elżbieta Cherezińska, zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz, aktywista kultury Rafał Kolikow oraz kierownik Laboratorium Kultury Krzysztof Landsberg przedstawili ogólny zarys i myśl przewodnią naszego projektu.

Aplikacja to 60-stronicowy dokument, który składa każde miasto kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasta musiały opisać w jasny, klarowny, precyzyjny i przystępny sposób swoją wizję artystyczną i zarys programu kulturalnego w roku 2029. Kwestionariusz zawiera blisko 40 zagadnień dotyczących między innymi infrastruktury, strategii marketingowej i komunikacyjnej oraz dziedzictwa kulturowego.

Podczas prezentacji mogliśmy się dowiedzieć dlaczego nasze miasto bierze udział w konkursie oraz jaki będzie długofalowy wpływ kulturowy, społeczny i gospodarczy ESK 2029 na Kołobrzeg. Przedstawiono również wizję artystyczną i strategię programu kulturalnego oraz zarysowano plany rozwoju kultury w momencie składania wniosku, w tym plany utrzymania działań kulturalnych rok po roku. Poznaliśmy również kuratorów, którzy pomagają nam w procesie aplikacyjnym.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w projekt kołobrzeżanom i gościom.

Całość prezentacji uświetnił występ Anny Marii Jopek.