Instruktor działalności podstawowej

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta informuje o naborze na stanowisko - Instruktor działalności podstawowej na umowę o pracę od dnia 10.10.2023 r.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Instruktor działalności podstawowej
 • WYMAGANIA
  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   • Wykształcenie: min. średnie.
   • Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku
   • Umiejętności: obsługa komputera (program Word, Excel).
   • Znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
   • umiejętność organizacji pracy,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętności negocjacji
   • komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość, samodzielność.
  • KRYTERIA OCENY
   • przygotowanie merytoryczne
   • umiejętność autoprezentacji.
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Prowadzenie działań marketingowych oraz pozyskiwanie sponsorów.
  • Promocja RCK - w tym kolportaż ulotek i plakatów dot. organizowanych imprez (placówki oświaty, Urząd Miasta, ośrodki wczasowe itp.)
  • Prowadzenie strony internetowej RCK (zamieszczanie aktualnych programów imprez, zdjęć, relacji fotograficznych z imprez organizowanych przez RCK).
  • Zamieszczanie informacji o bieżącej ofercie imprezowej oraz ich aktualizacjach w mediach, Internecie, newsletterze.
  • Ekspozycja reklam własnych i zewnętrznych na powierzchni reklamowej RCK.
  • Współorganizacja wydarzeń kulturalnych.
  • Prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań.
  • Pisanie projektów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań statutowych RCK.
  • Przygotowywanie sprawozdań dot. realizowanych zadań.
  • Prowadzenie kampanii w social mediach, głównie Facebook
  • Opracowywanie materiałów marketingowo - reklamowych
  • Planowanie i moderowanie obecności w mediach społecznościowych
  • Zarządzanie i rozbudowa treści na stronie internetowej oraz kanale YouTube
  • Monitoring i analiza efektywności prowadzonych działań
  • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z organizowanych prze RCK wydarzeń
  • Kontakt z mediami lokalnymi
  • Redagowanie i wysłanie newsletterów do mediów oraz instytucji
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • C.V.
  • List motywacyjny,
  • Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Termin składania ofert do dnia 05.10.2023 r. do godz. 15:00
 • Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Instruktor działalności podstawowej. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.