Oferta pracy - pracownik Informacji Turystycznej

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: pracownik Informacji Turystycznej, na umowę zlecenie od dnia 01 czerwca do 30 września 2023.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Pracownik informacji turystycznej
 • WYMAGANIA
  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   • Wykształcenie: min. średnie.
   • Doświadczenie na podobnym stanowisku: nie wymagane.
   • Wiedza na temat walorów turystycznych Kołobrzegu.
   • Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów.
   • Miła prezencja i wysoka kultura osobista.
   • Podstawowa znajomość języka obcego: j. angielski lub j. niemiecki.
  • DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
   • umiejętność organizacji pracy,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność budowania relacji z klientem,
   • komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość, samodzielność.
 • KRYTERIA OCENY
  • umiejętność autoprezentacji, przygotowanie merytoryczne
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej lub ul. Armii Krajowej 12
  • Obsługa Klientów indywidualnych i grupowych - bezpośrednia, telefoniczna oraz mailowa.
  • Kontakt z Klientem oraz przekazywanie bieżących informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący.
  • Prowadzenie monitoringu turystów korzystających z MCIT.
  • Sprzedaż towarów i prowadzenie magazynów.
  • Obsługa programu do zarządzania sprzedażą, zakupami i magazynami oraz drukarki fiskalnej
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • C.V.
  • List motywacyjny,
  • Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Termin składania ofert do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Pracownik informacji turystycznej. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.