Plener w Dolinie Dźwięku

Plener w Dolinie Dźwięku - uczestnicy zajęć w pracowni instruktor Elżbiety Polak / 12-18.09.2022 r.