Oferta pracy - sprzątaczka biurowa

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: sprzątaczka biurowa.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Sprzątaczka biurowa
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę, pełny etat
 • WYMAGANIA
  • wykształcenie: podstawowe lub średnie
  • staż pracy: niewymagany
  • umiejętności:
   • umiejętność pracy w zespole
   • dobra organizacja pracy
  • inne:
   • uczciwość, rzetelność, sumienność
   • dyspozycyjność, odpowiedzialność
 • KRYTERIA OCENY
  • przygotowanie merytoryczne
  • umiejętność autoprezentacji
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal, korytarzy, toalet, pomieszczeń socjalnych
  • Mycie okien, parapetów, szklanych balustrad, mebli, opróżnianie koszy na śmieci
  • Zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości
  • Pomoc w obsłudze szatni
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • Kwestionariusz kandydata C.V.
  • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Termin składania ofert do dnia: 26.05.2022 r.
 • Miejsce składania ofert : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
  im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg
 • Termin zatrudnienia: od dnia: 01.06.2022 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Sprzątaczka biurowa.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.