Pracownia Teatralna Regionalnego Centrum Kultury

Pracownia Teatralna Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu zaprasza do współpracy w upowszechnianiu Kultury Żywego Słowa i Kultury Teatralnej w sezonie 2022.

Zajęcia prowadzone są z dziećmi, młodzieżą i z osobami dorosłymi:

 • praca z zespołami teatralnymi RCK
 • prezentacja przygotowywanych spektakli

Próby odbywają się w wtorki, środy i soboty.

Praca z recytatorami przygotowującymi się do dorocznych konkursów - Eliminacje Rejonowe:

 • turnieju recytatorskiego -"Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"
 • turnieju poezji śpiewanej - "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"
 • turnieju teatrów jednego aktora - "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"

Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" - Eliminacje Miejskie; Eliminacje Gminne.

Organizacja Eliminacji Rejonowych Przeglądu Teatrów Amatorskich

Terminy

 • eliminacje rejonowe OKR - 25.03.2022 r.
 • eliminacje miejskie i gminne Ptaków, ptaszków i ptasząt polnych – 08.04.2022; 22.04.2022.

Organizacja Powiatowego Przeglądu Teatrów Amatorskich – 13.05.2022.

Organizacja Warsztatów Teatralnych – tegoroczne spotkania noszą tytuł – Emocje mają pierwszeństwo nad wszystkimi innymi elementami teatru

POZA ĆWICZENIAMI NA WYŻEJ WYMIENIONY TEMAT, PRZEWIDUJEMY UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

 • PODSTAWY ORTOFONII
 • PODSTAWY RUCHU SCENICZNEGO
 • GŁÓWNE ELEMENTY PRACY NAD GŁOSEM
 • JĘZYK CIAŁA W PROCESIE KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ (WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, PREZENTACJE, NIEZBĘDNA WIEDZA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ, PODSTAWOWY KANON ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH).

KONSULTACJE Dla osób PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SZKÓŁ AKTORSKICH.