Rozstrzygnięcie konkursu na Kołobrzeską Kolędę 2021

7 grudnia 2021 roku jury w składzie: Ilona Grędas – Wójtowicz Zastępca Prezydenta Kołobrzegu ds. społecznych, Tadeusz Kielar - dyr. Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, Krzysztof Sokolnicki dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej w Kołobrzegu, Jerzy Zemanek -Prezes Radia Kołobrzeg dokonało oceny nadesłanych prac na konkurs ogłoszony przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta w listopadzie br.

Na konkursu napłynęło 5 zgłoszeń wraz z nagranymi utworami od twórców nie tylko z Kołobrzegu, ale również z innych miejscowości woj. Zachodniopomorskiego. Jurorzy wracali uwagę na ogólne wrażenia artystyczne i muzyczne przygotowanych utworów, ich osadzenie w estetyce bożonarodzeniowej a także literackie nawiązanie do kołobrzeskich motywów. Podczas obrad przyjęto zasadę anonimowości a więc jurorzy nie znali autorów prac; każdy konkursowy utwór otrzymał stosowną ilość punktów.

Doceniając zaangażowanie twórców i oryginalne spojrzenie na tematykę konkursu jury wybrało zwycięski utwór. To „Kolęda z morza”, której autorami są: Natalia Jasińska i Piotr Czapiewski. Muzykę do kolędy napisali Natalia Jasińska i Piotr Czapiewski. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę przewidzianą regulaminem a więc 5000 zł. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursie.