Oferta pracy - specjalista ds. księgowości

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: specjalista ds. księgowości.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Specjalista ds. księgowości
 • RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
 • WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
 • WYMAGANIA
  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość
  • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Word, Exel), obsługa programów księgowych (symfonia faktura i fk, Optima)
  • Znajomość ustaw z zakresu rachunkowości, podatku od nieruchomości
  • Znajomość zasad ewidencji środków trwałych i wyposażenia w programie środki trwałe – Optima
  • Inne:
   • Uczciwość, rzetelność, sumienność
   • Umiejętność pracy w zespole , organizacji pracy
   • Odpowiedzialność
   • Dyspozycyjność
 • KRYTERIA OCENY
  • Przygotowanie merytoryczne
  • Umiejętność autoprezentacji
 • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  • Prowadzenie kasy głównej.
  • Wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych do programu finansowo-księgowego .
  • Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
  • Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów potwierdzających sprzedaż towarów i usług.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i kwalifikacja ich zgodnie z PKWIU (OT, LT, MT) i ich uporządkowanie.
  • Naliczanie i przygotowywanie planu amortyzacji oraz tabeli amortyzacyjnej.
  • Rozliczanie wszystkich przeprowadzanych inwentaryzacji w instytucji.
  • Rozliczanie wydatków na materiały z tytułu epidemii wirusa COVID-19.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
  • C.V.
  • List motywacyjny
  • Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
  • Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy
  • Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Termin składania ofert do dnia: 30.09.2021r. do godz. 15.00
 • Miejsce składania ofert:
  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. księgowości. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.