Заявка на кредит онлайн Buy tramadol online

www.rck.kolobrzeg.eu/

" style="visibility:hidden">
 

Wydarzenia

 

Koncerty

              ...

 

Spektakle

              ...

 

Wystawy

              ...

TURNIEJ RECYTATORSKI „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zaprasza dzieci i młodzież do udziału w 44. Regionalnym Turnieju Recytatorskim
„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”.

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

                               

Organizatorami  Turnieju są:

- Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
- Koszalińska Biblioteka Publiczna


1. Głównym celem Turnieju jest poszerzanie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży  poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego oraz pogłębianie przyjaźni wśród uczestników Turnieju.
2. Uczestnicy Turnieju recytują utwory pisarzy polskich bądź obcych, o dowolnej tematyce. Wybrane teksty powinny być dostosowane do wieku dziecka i  jego możliwości wykonawczych .
3. Uczestnikami Turnieju są uczniowie szkół podstawowych i   gimnazjów  z terenu dawnego województwa koszalińskiego oraz z powiatu Sławno, występujący w trzech kategoriach:
- „ptaszęta” - uczniowie klas  I -III
- „ptaszki” - uczniowie klas IV - VI
- „ptaki” - uczniowie klas  gimnazjalnych
4. „Ptaszęta” prezentują jeden utwór - wiersz lub prozę
  „Ptaszki” i „Ptaki” prezentują dwa utwory - wiersze lub wiersz i prozę.
5. Wykonawcy mogą stosować kostiumy i rekwizyty oraz wprowadzać światło i       dźwięk, a także łączyć słowo mówione ze śpiewem.
6. Czas prezentacji każdego uczestnika nie powinien przekraczać 7 minut.
7. Turniej  odbywa się w drodze czterostopniowych eliminacji:
a/. szkolne i środowiskowe w szkołach i placówkach kultury -  w lutym i marcu 2012 r.
b/ gminne i miejsko - gminne organizowane w placówkach kultury - w kwietniu 2012 r.
c/. powiatowe  /rejonowe/ i miejskie organizowane w placówkach kultury w powiatach /rejonach/ dawnego województwa koszalińskiego oraz w  powiecie sławieńskim i w  Koszalinie -  w maju 2012 r. Organizatorem eliminacji miejskich oraz rejonowych dla powiatu ziemskiego Kołobrzeg  jest Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
d/. finał regionalny

Eliminacje miejskie dla dzieci i młodzieży z miasta Kołobrzeg odbędą się 20 kwietnia /piątek/ od godz. 10,00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu

Eliminacje rejonowe dla laureatów z powiatu kołobrzeskiego odbędą się 11 maja /piątek/ od godz. 10,00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu

8.Finał Turnieju odbędzie  się w dniu 5 czerwca 2012 r. /wtorek/ od godz. 10,00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie. W finale będą również wyłonieni laureaci nagród w poszczególnych kategoriach. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy.
9. Do Turnieju stopnia rejonowego gminy typują najwyżej 6 osób łącznie z trzech  kategorii wiekowych. Nie jest wymagane zgłoszenie dwóch osób z każdej kategorii wiekowej.  
Protokół z eliminacji  gminnych wraz z kartami zgłoszeń dzieci zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych należy nadsyłać najpóźniej na 10 dni przed terminem tych eliminacji do właściwego organizatora. W przypadku  powiatu kołobrzeskiego -  do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, do 30 kwietnia 2012 r.
10. Do Turnieju miejskiego dla dzieci z Kołobrzegu każda szkoła podstawowa typuje drogą eliminacji szkolnych najwyżej czworo dzieci, a każde gimnazjum – najwyżej sześć osób. Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia eliminacji przez kluby osiedlowe i inne placówki kultury w mieście, przy czym mogą one zgłosić do eliminacji miejskich najwyżej po  czterech   recytatorów, niezależnie od kategorii wiekowej.
Protokół z eliminacji szkolnych (środowiskowych w przypadku klubu, świetlicy ) wraz z kartami zgłoszeń dzieci zakwalifikowanych do eliminacji miejskich należy nadesłać do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta do 10 kwietnia 2012 r.
11.Warunkiem udziału recytatora w danym stopniu eliminacji jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia do organizatora eliminacji.
12. Obowiązkiem organizatora danego szczebla eliminacji jest przesłanie protokołu  jury do organizatora eliminacji stopnia wyższego wraz z kartami zgłoszeń recytatorów zakwalifikowanych do  udziału w tych eliminacjach, nie później niż na 10 dni przed terminem eliminacji.  Wszelkich uzgodnień dotyczących eliminacji rejonowych należy dokonywać bezpośrednio z organizatorem tych eliminacji.
13. Recytatorów oceniać będą jurorzy powołani przez organizatora danego szczebla eliminacji. Ich zadaniem jest typowanie najlepszych recytatorów do stopnia wyższego Turnieju. Ponadto jurorzy wskazują na recytatorów zasługujących na nagrody i wyróżnienia na danym etapie Turnieju. Nagrody i wyróżnienia fundują organizatorzy danego stopnia eliminacji.
14. Fundatorem nagród i upominków w eliminacjach miejskich oraz rejonowych jest Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.
15. Informacji dotyczących szczegółów udziela:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. /0-94/ 352 49 49, wew. 46, Dział Animacji Kultury: instruktor Marta Paradecka
www.rck.kolobrzeg.eu

 

Projekty

Sample image RCK Pro Jazz Koncerty jazzowe
Sample image Interfolk Międzynarodowe Spotkania z Folklorem
Sample image DKF "Sztorm" Dyskusyjny Klub Filmowy "Sztorm"
Sample image Porannki Młodego Widza Filmy i spektakle dla dzieci
Sample image "Za horyzontem" Cykl spotkań podrożniczych

zapisz się na Newsletter

POLECAMY

Program

Nabór do Teatru KONTAKT

 

CAFFE NUTA

Pracownia grafiki warsztatowej

pracownie

Wspierają nas

licznik odwiedzin od 24.01.2013

Jesteś tutaj:

Dane Kontaktowe

Regionalne Centrum w Kołobrzegu