AKTUALNOŚCI

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz obejmuje działkę nr 93 Obręb 5 o powierzchni 0,9415 ha, położonej w Kołobrzegu ul. Fredry 1 (Amfiteatr), z przeznaczeniem – organizowania imprez kulturalnych amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, oraz prowadzenie działalności handlowej na 6 lokalizacjach niezwiązanych z gruntem typu „foodtruck”.

Załącznik do WYKAZU